Posts Tagged ‘polishögskolan’

Sänkta behörighetskrav på polishögskolan.

Thursday, March 29th, 2012

Med anledning av sänkta behörighetskrav
Toppenbeslut, verkligen.

Tuschteckning på kartong.
Creative Commons License

CC-by-sa David Rylander, 2012.