Jag är en robot

jag_ar_en_robot

Gå och lägg dig David, klockan är mycket.

Creative Commons License

CC-by-sa David Rylander, 2011.

Leave a Reply